Giá trị định giá Đất đường Xuân Thiều 8, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

17,198,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
13,758,576 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
18,918,042 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
19,357,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xuân Thiều 8, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng)