Giá trị định giá Đất đường Xóm Đất, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

118,605,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
94,884,608 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
130,466,336 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
161,019,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xóm Đất, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)