Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

11,718,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
9,375,184 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
12,890,878 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,648,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)