Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Đại Hàn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

59,273,790 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
47,419,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
65,201,169 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
63,646,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Đại Hàn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)