Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Đại Hàn, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

32,004,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,603,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,204,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
31,422,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Đại Hàn, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)