Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Đại Hàn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

24,767,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,813,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
27,243,832 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
25,991,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Đại Hàn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)