Giá trị định giá Đất đường Vũ Trọng Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

201,085,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
160,868,688 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
221,194,446 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
217,714,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Vũ Trọng Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)