Giá trị định giá Đất đường Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

221,522,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
177,218,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
243,675,190 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
237,406,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội)