Giá trị định giá Đất đường Võ Trứ, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

53,333,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
42,667,008 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
58,667,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
118,487,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Võ Trứ, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa)