Giá trị định giá Đất đường Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

180,059,770 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
144,047,816 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
198,065,747 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
243,909,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)