Giá trị định giá Đất đường Văn Cao, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

41,562,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,250,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
45,718,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
69,612,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Văn Cao, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)