Giá trị định giá Đất đường Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

134,724,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
107,779,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
148,196,697 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
122,521,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)