Giá trị định giá Đất đường Trương Định, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Bến Tre - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

8,037,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
6,429,672 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
8,840,799 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
8,037,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Định, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Bến Tre)

Tên đường Giá