Giá trị định giá Đất đường Trương Công Định, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

79,008,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,206,608 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
86,909,086 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
65,429,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Công Định, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu)