Giá trị định giá Đất đường Trường Chinh, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

14,756,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,805,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
16,232,370 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
11,392,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trường Chinh, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước)