Giá trị định giá Đất đường Trường Chinh, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

6,045,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,836,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
6,649,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
9,136,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trường Chinh, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai)