Giá trị định giá Đất đường Trung Yên 10A, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

154,500,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
123,600,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
169,950,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
214,609,770 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trung Yên 10A, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)