Giá trị định giá Đất đường Trung Mỹ, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

28,509,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,807,296 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
31,360,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
35,081,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trung Mỹ, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)