Giá trị định giá Đất đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

234,281,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
187,425,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
257,709,375 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
306,812,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội)