Giá trị định giá Đất đường Trung An, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

7,517,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
6,013,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
8,268,832 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
9,252,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trung An, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)