Giá trị định giá Đất đường Trục Lộ 2 Buôn Kỳ, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,629,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,903,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,992,835 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
16,299,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trục Lộ 2 Buôn Kỳ, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)