Giá trị định giá Đất đường Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

101,663,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
81,330,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
111,829,630 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
88,028,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)