Giá trị định giá Đất đường Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

15,823,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
12,658,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
17,406,037 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
42,230,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)