Giá trị định giá Đất đường Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

97,306,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
77,845,584 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
107,037,678 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
93,659,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)