Giá trị định giá Đất đường Trần Quý Cáp, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

211,264,730 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
169,011,784 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
232,391,203 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
272,471,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Quý Cáp, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội)