Giá trị định giá Đất đường Trần Quang Đạo, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

9,583,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
7,666,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
10,541,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
14,291,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Quang Đạo, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh)