Giá trị định giá Đất đường Trần Nhân Tông, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

43,430,310 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
34,744,248 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
47,773,341 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
60,078,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Nhân Tông, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng)