Giá trị định giá Đất đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

431,314,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
345,051,312 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
474,445,554 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
269,822,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)