Giá trị định giá Đất đường Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

172,763,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
138,210,824 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
190,039,883 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
285,789,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)