Giá trị định giá Đất đường Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

35,590,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
28,472,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
39,149,968 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,484,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)