Giá trị định giá Đất đường Trần Cao Vân, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

12,469,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
9,975,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
13,716,406 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,469,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Cao Vân, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận)