Giá trị định giá Đất đường Tôn Thất Cảnh, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

47,007,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
37,606,176 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
51,708,492 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
29,435,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tôn Thất Cảnh, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế)