Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 887, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

393,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
315,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
433,290 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
393,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 887, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre)

Tên đường Giá