Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 866, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,335,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,068,288 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,468,896 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
1,335,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 866, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang)

Tên đường Giá