Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 866, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,194,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
955,296 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,313,532 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
1,194,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 866, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang)

Tên đường Giá