Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 835, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Long An - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

12,610,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,088,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
13,871,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,610,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 835, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Long An)

Tên đường Giá