Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 824, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Long An - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

31,148,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
24,918,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
34,262,800 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
31,148,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 824, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Long An)

Tên đường Giá