Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 8, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,387,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,710,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,726,294 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,387,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 8, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)