Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 768, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

2,702,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,162,160 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
2,972,970 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
2,702,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 768, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai)