Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 622C, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,223,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,778,864 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
7,945,938 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
7,223,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 622C, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

Tên đường Giá