Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 622C, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,592,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
6,073,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
8,351,343 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
7,592,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 622C, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)