Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 427, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

28,431,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,745,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
31,274,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
28,431,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 427, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Hà Nội)

Tên đường Giá