Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 293, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

13,440,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,752,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
14,784,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,996,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 293, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang)