Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 208, Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

23,547,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
18,837,600 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
25,901,700 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
26,523,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 208, Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng)