Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 196, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

17,850,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
14,280,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
19,635,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
17,850,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 196, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

Tên đường Giá