Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 15, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

10,212,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,170,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,233,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
11,263,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 15, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)