Giá trị định giá Đất đường Thủy Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

8,582,990 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
6,866,392 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
9,441,289 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
10,622,390 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thủy Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh)