Giá trị định giá Đất đường Thọ Lão, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

258,111,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
206,489,248 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
283,922,716 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
286,032,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thọ Lão, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)