Giá trị định giá Đất đường Thích Quảng Đức, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

109,307,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
87,445,792 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
120,237,964 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
161,703,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thích Quảng Đức, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)