Giá trị định giá Đất đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

84,999,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
67,999,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
93,499,626 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
106,969,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội)